शेतकरी मंच

Our Farmers

Aishwarya Tembare

Pranali Gaddiwar

Nilesh Nagare

Sandesh Kedare

Pankaj Veer

Namdev Bhosle

RANJANA PATIL

umakant joshi

ARJUN TATODE

Yogita Gavhane

ROSHANI INWATE

Reshma Shinde

Mangesh Bokade

Santosh Gavhane

NIKIL PAWAR

आमच्याशी संपर्कात रहा ...

आमच्या वृत्तपत्राची सदस्यता घ्या